đồng hồ
Trang chủ     Tác giả   /   Le Foot
Le Foot

Liên kết:

Nhà phân tích bóng đá
Họ tên
(Bút danh)
Le Foot
Năm sinh
1980
Công tác
Thể Thao Số 247

Giới thiệu:

Le Foot Là chuyên gia phân tích bóng đá với 14 năm kinh nghiệm có xác xuất đúng đến hơn 75% tính từ tháng 1/2021 đến nay. Tham gia vào đội ngũ Thể Thao Số từ tháng 1 năm 2021.